ලස්සනම දවසකට සුභ පැතුම්…!!!

අද ඉතිං ආදරණීය හිත් වල ලස්සන ලස්සන හීන පිරුණු දවසක්නේ…! ඒක නිසා ඉතිං ආදරය දන්න අඳුරන හැම ​​කෙනෙක්ම අද දවසට ගොඩක් ආදරෙයි. හැබැයි ඉතිං ඒ ආදරය අද දවසට විතරක් සීමා කරන එක නම් හොඳ නෑ. හැමදාමත් එක වගේ ආදරයක් නෙවෙයි… ටිකෙන් ටික වැඩිවෙන ආදරයක් එක්ක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්නම් ​ජීවිතය ගොඩක් ලස්සන වෙනවා… මට නම් ඉතිං අද වැලන්ටයින් කියලා අමුත්තක් නැති වුනාට, ආදරය කරන, ලබන හැම කෙනෙකු වෙනුවෙන්ම මගේ හිතේ උපන් සතුට හා සුභ පැතුම පහලින් තියලා තියනවා…!

Posted in Flash. 30 Comments »
%d bloggers like this: