අපෝ මූ හෙන බොළඳයිනේ….

කෙල්ලෙක් ගැන හිත හිත හිටිය කොල්ලෙක්….

මුළු ජීවීතේම, කෙල්ලගේ මායම් වලට රැවටිලා…

අන්ත අසරණ කරගත්තා…

ඒත් කෙල්ලට, කොල්ලා ගැන ගානක් වත් නෑ…

ඇත්ත… කෙල්ල කොල්ලගේ ජීවිතේම වුනාට,

කොල්ලා කෙල්ලගේ ඇඟිලි අතරින් උඩට පැන්න…

දූවිලි කැටයක්වත් වුනේ නෑනේ…

දැන් ඒ කෙල්ලම….

කොල්ලට පරාජය දීපු දෙයක් එක්ක තරඟයක….

හ්ම්….

කමක් නෑ… කෙල්ල දිනයිනේ…!!!

 

හිත ඇතුලේ ආයෙමත් සැරයක් පුංචි දුකක්… බලාගෙන ඉන්නවා, ඇස් අස්සෙන් කඳුළු වෙලා ඇවිල්ලා… උගුරු දන්ඩෙන් මහා ඝෝෂාවක් නගාගෙන පිටවෙලා යන්න. ඒත් ඉතිං බැහැනේ… එතකොට හැමෝටම හිතෙයි,

 

අපෝ මූ හෙන බොළඳයිනේ….

 

%d bloggers like this: