ගිනිකූරක් කියන කතාවක්….

මේක පුංචි කතාවක්… හැබැයි වෙනදා වගේ කතාව කියන්නේ නම් මං නෙමේ. අද කතාව හිතා ගන්න වෙන්නේ ඔයාලටම තමා. ඒකට‍… මං ගත්ත මේ පින්තූරය උදව් කරාවි. මං පුංචි අදහසක් දෙන්නම්… ඊට පස්සේ කට්ටිය එක්ක තමන්ට අදාල කතාව හිතාගන්න.

බලන්න මේ ගිනිකූර දිහා… ඉටිපන්දම පත්තු කරලා ඒ ගිනිකූර පිච්චිලා ගිහිං. ආයෙ වැඩක් ගන්න බැරිවෙන්නම. දැන් හෙමිහිට හිතින් මවාගෙන බලන්න අපි තමා අර දැල්වෙන ඉටිපන්දම… එතකොට ඔය ගිනිකූර අපිව පත්තු කරලා එලිය විහිදුවන්න උදවු වෙච්චි කිසියම් කෙනෙක් කියලා…  එහෙමත් නැතිනම් අපි ගිනිකූර කියලා… අපේ ජීවිත වල මේ චරිත දෙකම ජීවත් වෙනවානේද කියලා හැමෝටම තේරෙයි ටිකක් හිතලා බැලුවම.

%d bloggers like this: