මොනව කරන්නද සහෝ…

මොනව කරන්නද මචං…

අපිත් මේ පැනි හල හල හිටියට

අපිටත් ඔය ටික තමා බං….

ආයෙමත් කොහෙදි හරි…

එදා අවුරුදු උත්සවේදී වගේ…

ෆන් එකේ සෙට් වෙමු…

එදාට මචං , කාගෙවත් උදව්වක් නැතුව…

උඹම ඇවිත් අපිත් එක්ක කතා කරලා…

අපි කියවන පිස්සු අහලා හිනා වෙන්න බලාගෙන වරෙන්…!

%d bloggers like this: