ඔබ සැමට සුභ ෆ්ලෑෂ් අවුරුද්දක් වේවා…


ඔන්න ඉතිං කට්ටියටම කිරියෙන් පැනියෙන් ඉතිරෙන… පැනි හලන්න වාසනාව උදාවෙන, අත ගහන සුභ වැඩ ඔක්කෝම හරි යන, අනිත් කැත වැඩ, නපුරු වැඩ ඔක්කෝටම කෙලවෙන… ඒවගේම හිත් වල තියෙන තරහා මරහා ෆ්ලෑෂ් වෙලා ගිහින් අළුත් සිතුම් පැතුම් වලින් හිත් පිරී ඉතිරෙන සුභම සුභ… ක්ලෑෂ් නැති ෆ්ලෑෂ් අවුරුද්දක් වේවා…!

මේ වගේ වෙලාවට තමා කල්චර් මික්ස් වෙන එකේ අගේ තේරෙන්නේ…

මේ පාර ගෝල්ඩ් fish අළුත් අවුරුද්ද සමරන්නේ අළුත් ගෙදර ඉඳන්. ඉතිං ලැපීව ගෙනි යන්නේ නෑ… ඒ නිසා ඉතිං කට්ටියටම අළුත් අවුරුද්ද ලබන්න කලින් සුභ පතන්න සිද්ධ වෙනව. (ඔය ඈනිමේෂන් එක හැදුවෙත් ගෝල්ඩ් fish තමා)

%d bloggers like this: