වෙනසකටත් එක්ක… මාලී…..


සුදු වත මට  පෙනෙයි කියලා     මුතුමාලී

සැඟවී ගියා සෙනගක් මැද         සියුමාලී

බස් වීදුරුව කැඩපත වී               මට මාලී

පෙන්නුම් කලා සැඟවී ගිය        හැඩමාලී

 

සුදු ගවුමක් ඇඳි විට නුඹ        රන්මාලී

ඉටිරුවකට නොදැවෙනි වෙයි    සිරිමාලී

සඳකැන් පෙරන මගේ වටිනා    සඳමාලී

නුඹමයි ජීවිතය නොදැවෙනි      මධුමාලී

 

හිත රිදුනම මගේ ළඟ හිටි         සුරමාලී

අතේ එල්ලිලා දඟ කල               දඟමාලී

වැස්සේ තෙ‍මි තෙමී නැටු මගේ   සුදුමාලී

ඇයි මේ ලෙසින් විරසකවී         උපමාලී

 

පුංචි සිනහ මුව මිණිකැට           පිරිමාලී

අමතන විට නෙළුම් සුවඳ          දෙනමාලී

හිත හොරකම් කරගෙන ගිය     හොරමාලී

ආයෙක් ඇවිත් හිත හදහන්        මගෙමාලී

 

අද නම් ක්ස්ටියට කියන්නේ ඊයේ, මං තුමාටම වෙච්ච අකරතැබ්බයක් ගැන. මේ සීන් එක කෙලින් කියන්න හැකියාවක් නැහැ බොලව්. ඒක නිසා ව්‍යංගයෙන් ඇරලා දැම්මා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ගෝල්ඩ් fish ගේ, ඒන්ජල්ගේ නමේ කෑල්ලක් පුළුවන්නම් හොයාගන්න…

%d bloggers like this: