අපි වැනිම මිනිසුන් වෙති.


බලු කපුටු දන් දිදී,
වෙමහා බත් දන්සැල් දිදී,
ගෙදර සුරතල් සතුන් නිති,
වළඳති මස්, මාලු, හැම් පෙති.


වැහි බිඳක් කාලෙකින් දැක නැතී,
සහල් ඇටයක හැඩය දන්නැති,
මේ දිළිඳු මිනිසුන් නිති,
බඩ පොත්ත පිටට ඇලී ඇති.


ජිම් දුවන අප නිති,
බර අඩුකිරීමට සැරසෙති,
වැඩි ලේ දන්දෙති,
ලෙඩට පෙත්තක් ලඟ ඇති.


ග්රෑම් දහයක් බර නැති,
ඇඟේ මස් කළඳක් නැති,
ලෙඩ රෝග අඩු නැති,
උපන් තැන නිරබත් කති.


අව් තැපීමට අප යති,
සාද මැද කැකිරි පලවති,
සැපය හැර අප දන්​නැති,
දුකක් නම් අප විඳ නැති.


අපි තරම් මුන් සුදු නැතී,
සිනහ වෙන්නට දන්නැති,
දුකම සිත තුල රජයති,
අපි වැනිම මිනිසුන් වෙති.

2 Responses to “අපි වැනිම මිනිසුන් වෙති.”

  1. අකීකරු හිත Says:

    දුකම සිත තුල රජයති,
    අපි වැනිම මිනිසුන් වෙති. ඒක සම්පුර්ණ ඇත්ත.. ලස්සනයි කවි ටික


V වෙත ප්‍රතිචාරයක් සටහන් කරන්න ප්‍රතිචාරය අවලංගු කරන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: