මගේ පුංචි සුන්දර රන්කඳ

හිතට හිතෙන දේවල් අස්සේ මේ වගේ පුංචි අහිංසක හීනත් නැතුවම නෙවෙයි.

කට්ටිය මොනිටරේට එබී ගෙන කියවන්න ඕනේ නෑ image එක උඩ click කරානම් හරි.

ලිපිය ගැන අදහස්...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: